linkpartnersfinland

Asiakas kohtaa yhä useammin palvelua, joka on tarkkaan mietittyä, mutta samalla yksilöllisten tarpeiden toteuttaminen on usein hyvin kallista. Logistiikka on tarkkaan mietittyä liiketoimintaa, jossa tehokkuus ja luotettavuus ovat avainasioita.

Warasto Finland Oy eroaa monesta muusta toimijasta siinä, että heille asiakkaan yksilölliset tarpeet ovat toiminnan ydin.

”Waraston erityistä osaamista on ymmärtää logistiikkavirtojen kulkua ja kustannustekijöitä. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään mistä kustannukset syntyvät ja tarjoamme tilanteeseen parhaimmin sopivia ratkaisuja,” kiteyttää asian Warasto Finlandin toimitusjohtaja Santtu Jokela. Logistiikkaketjussa kustannuksia syntyy esimerkiksi siitä, kuinka hyvin pystytään hallitsemaan varastoitavan tavaran määrää. Usein keskusteluissa tulee ilmi, että asiakkaat pitävät turhan suuria puskurivarastoja ja sitä kautta seuraa liuta muita kustannustekijöitä. Tähän keskeiseen haasteeseen liittyen, Warasto on luonut asiakkailleen uuden konseptin, Inhouse palvelun. Inhouse palvelun idea on se, että asiakas maksaa vain tavaran liikuttelusta. Warasto sen sijaan ottaa vastuulleen seurata varaston käyttöä kokonaisuudessaan. Palvelu voidaan tarjota joko asiakkaan omiin tiloihin tai Waraston omiin keskuksiin. ”Tuomme omat tietojärjestelmämme ja osaamisemme, jonka avulla asiakas saa jatkossa ajantasaista tietoa siitä, kuinka tehokkaasti tavaravirrat kulkevat ja mitkä tavarat eivät liiku lainkaan”, jatkaa Jokela. Asiakkaalle kyetään myös kertomaan yksikkökustannukset jo ennakkoon, joten tuotteen koko valmistus- ja toimitusketjun kustannusrakenne saadaan läpinäkyväksi. Jos varaston pyörittäminen ei ole asiakkaan ydinbisnestä, palvelusta saadut hyödyt ovat merkittäviä.

Aina koventuvassa kilpailussa parhaimmin pärjäävät ne, jotka pystyvät olemaan samanaikaisesti tehokkaita ja joustavia. ”Pyrimme oppimaan jatkuvasti ja tavoitteemme on se, että yksilöllinen toivomus ei ole meille erikoisuus, vaan asiakkaan toive joka voidaan täyttää”, päättää Santtu Jokela.