linkpartnersfinland

Päivittäistavarakaupan ja logistiikan aloilla sekä asiakaspalvelusektorilla toimiva Joblink on nopea, luotettava ja henkilökohtaisuuteen nojaava henkilöstöpalveluyritys.

Kaupan alalla Joblink vastaa henkilöstövuokrauksesta, rekrytoinneista sekä suurista kokonaisuuksista kuten kassa-ulkoistuksista: K-ryhmän kauppiaille Joblink on yksi pääkaupunkiseudun johtavista partnereista.

– Meillä työntekijät ovat yksilöitä, eivät massaa. Toimintamme perustuu siihen, että me haastattelemme henkilökohtaisesti kaikki työntekijät ja löydämme jokaiselle hakijalle sopivimman tavan työllistyä, tiivistää Antti Kimpimäki Joblinkin filosofian.
Sopivan työpaikan löydyttyä Joblink tarjoaa perusteellisen koulutuksen, millä varmistetaan työntekijöiden menestys tulevassa tehtävässä. Joblink toimii näin sparraajana ja tukena kasvu-uralla kohti parempaa osaamista.

– Tänä päivänä ei ole lainkaan ilmiselvää, että esimerkiksi kauppojen kassoilla on asiakaspalvelun perusteet hallitsevaa väkeä. Me tuomme kentälle asiakaspalvelun ammattilaisia.
Työvuorot määritellään työntekijän työtarpeen ja elämäntilanteen mukaan. Opiskelija tarvitsee kenties enemmän joustoa, työkokemusta hankkivat ovat halukkaita tekemään pidempiä päiviä.

– Me haluamme tarjota mahdollisuuksia päästä yhä vaativimmille työmarkkinoille, ja hankkia monen työnantajan edellyttämää työkokemusta. Joblinkin kautta on mahdollista saada myös vakituinen työpaikka, Kimpimäki lisää.
Henkilökohtaiseen otteeseen kuuluu avoimuus. Mikäli asiakas antaa palautetta työskentelystä, tämä palaute käydään yhdessä työntekijän kanssa läpi ja katsotaan, minkälaisia asioita jatkossa kannattaa kehittää. Lisäksi Joblink tekee aktiivista seurantaa työn laadun suhteen.

– Joblink on joustava partneri kaikille yhteistyökumppaneilleen tilanteesta riippumatta. Varsinkin aloilla, joissa henkilöstötarpeen vaihtelu on suurta sesonkihuippuaikona, on vuokrahenkilöstön käyttö erinomainen ratkaisu. Tällaisiin muutoksiin Joblink pystyy mukautumaan nopeasti ja luotettavasti.

TULEVAISUUDEN TYÖNANTAJA 2013